Het eAttest en/of derdebetalersregeling

Tot op heden ontving u, na een raadpleging van uw huisarts, een getuigschrift voor uw ziekenfonds. Dit getuigschrift bezorgde u aan uw ziekenfonds, die uw raadpleging terugbetaalde

Door de digitalisering zal uw huisarts  voortaan zelf het getuigschrift rechtstreeks elektronisch doorsturen naar uw ziekenfonds. Dat digitale getuigschrift is het eAttest.

Bij gebruik van het eAttest betaalt u nog steeds het volledige bedrag aan uw huisarts. Maar u moet dan dus zelf geen getuigschrift meer aan uw ziekenfonds bezorgen. Dat wordt rechtstreeks, via de computer geregeld tussen uw arts en uw ziekenfonds. Het ziekenfonds stort aansluitend  het bedrag op uw rekening terug. U krijgt  een ontvangstbewijs, dat u bewaart tot de terugbetaling op uw rekening staat. U kunt bij het onlineloket van uw ziekenfonds met uw nummer van het ontvangstbewijs dat op uw bewijsdocument staat  (= barcode) de status van terugbetaling van uw verstrekkingen volgen

Betaling kan ofwel contant, ofwel elektronisch via selfbanking of bancontact met uw smartphone (raadpleeg desgevallend uw bank: installatie van de app voor elektronische betaling is eenvoudig en gemakkelijk)

Is mijn arts verplicht het e-attest te gebruiken voor de raadpleging?
Neen. Het gebruik van het e-attest door de arts is facultatief.
U kunt aan uw arts een papieren getuigschrift voor verstrekte hulp vragen dat u dan zelf bij uw ziekenfonds moet indienen om een terugbetaling te genieten.

Er is één uitzondering: het huisbezoek; U zult nog steeds een getuigschrift voor uw ziekenfonds ontvangen, hetwelke u aan uw ziekenfonds bezorgt voor terugbetaling; Hier verandert er niets

Dederdebetalersregeling:

Naast het eAttest bestaat sinds 1 oktober 2015 de derdebetalersregeling . Dit is voor de patiënten die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. Naast de administratie wordt ook de afrekening van deze prestaties rechtstreeks elektronisch door het ziekenfonds. elektronisch afgewerkt.