Nieuws

Het eAttest en/of derdebetalersregeling

Tot op heden ontving u, na een raadpleging van uw huisarts, een getuigschrift voor uw ziekenfonds. Dit getuigschrift bezorgde u aan uw ziekenfonds, die uw raadpleging terugbetaalde

Door de digitalisering zal uw huisarts  voortaan zelf het getuigschrift rechtstreeks elektronisch doorsturen naar uw ziekenfonds. Dat digitale getuigschrift is het eAttest.

Bij gebruik van het eAttest betaalt u nog steeds het volledige bedrag aan uw huisarts. Maar u moet dan dus zelf geen getuigschrift meer aan uw ziekenfonds bezorgen. Dat wordt rechtstreeks, via de computer geregeld tussen uw arts en uw ziekenfonds. Het ziekenfonds stort aansluitend  het bedrag op uw rekening terug. U krijgt  een ontvangstbewijs, dat u bewaart tot de terugbetaling op uw rekening staat. U kunt bij het onlineloket van uw ziekenfonds met uw nummer van het ontvangstbewijs dat op uw bewijsdocument staat  (= barcode) de status van terugbetaling van uw verstrekkingen volgen

Betaling kan ofwel contant, ofwel elektronisch via selfbanking of bancontact met uw smartphone (raadpleeg desgevallend uw bank: installatie van de app voor elektronische betaling is eenvoudig en gemakkelijk)

Is mijn arts verplicht het e-attest te gebruiken voor de raadpleging?
Neen. Het gebruik van het e-attest door de arts is facultatief.
U kunt aan uw arts een papieren getuigschrift voor verstrekte hulp vragen dat u dan zelf bij uw ziekenfonds moet indienen om een terugbetaling te genieten.

Er is één uitzondering: het huisbezoek; U zult nog steeds een getuigschrift voor uw ziekenfonds ontvangen, hetwelke u aan uw ziekenfonds bezorgt voor terugbetaling; Hier verandert er niets

Dederdebetalersregeling:

Naast het eAttest bestaat sinds 1 oktober 2015 de derdebetalersregeling . Dit is voor de patiënten die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. Naast de administratie wordt ook de afrekening van deze prestaties rechtstreeks elektronisch door het ziekenfonds. elektronisch afgewerkt.

Verwijzing door uw huisarts naar een specialist

Verhoogde terugbetaling door uw ziekenfonds!

Indien je verwezen werd door je huisarts, krijg je meer terugbetaald door uw ziekenfonds voor een consult bij bepaalde specialisten.

Wat te doen?

De huisarts geeft je een verwijsbrief met vermelding van het specialisme.
Je bezorgt je ziekenfonds het getuigschrift voor verstrekte hulp, afgeleverd door de specialist, samen met het verwijsticket van uw huisarts: … hiermee krijg je meer terugbetaald voor een consult bij bepaalde specialisten.

Voorwaarden

Je hebt een globaal medisch dossier (GMD)
Niet elke verwijzingen naar een specialist geeft recht op verhoogde terugbetaling; Uw huisarts geeft u uitleg tijdens zijn raadpleging hieromtrent.
Indien u voor terugbetaling valt onder de derdebetalersregeling (zie hierboven) voor uw consultaties en huisbezoeken, vraag dan aan de specialist om deze derdebetalersregeling niet toe te passen.
Betaal zelf uw consultatie, gezien u met toepassing van deze derdebetalersregeling geen recht hebt op de hogere terugbetaling.

Als patiënt(e) kan je zelf je gezondheidsdossier raadplegen en beheren

Ofwel via helena.care

NIEUW: via helena.care is een tele-videoconsult mogelijk.

De dokter stuurt u een e-mail met een link. U klikt deze link aan, en het tele-videoconsult start…

En verder…, Helena.care laat ook toe op een veilige en gemakkelijke manier te communiceren  door documenten met u als patiënten te delen, zoals:

  • Verschillende besproken documenten (verslagen van het ziekenhuis, labo's, medische beeldvorming ...)
  • Medicatieschema’s: Vitalink
  • Vaccinatieschema’s
  • Zonodig een elektronisch voorschrift
  • SumeHRs

Hoe registreren?

Tik in op internet via Google: helena care.. en verder Helena voor patiënten
U registreert u met  uw identiteitskaart met een kaartlezer,  of via itsme
Inloggen is ook mogelijk via een code die de dokter voor u aanmaakt en u toestuurt.

Ofwel via www.cozo.be

www.cozo.be laat toe, met uw toestemming, uw medische gegevens te delen tussen de verschillende zorgverstrekkers, dokters en ziekenhuizen.

U kunt ook zelf uw medische gegevens raadplegen via Cozo

Hoe registreren?

Tik in op internet via Google: Cozo ..en verder “Hoe lan ik als patient inloggen”
U registreert u met  uw identiteitskaart met een kaartlezer,  of via itsme