Verwijzing door uw huisarts naar een specialist

Verhoogde terugbetaling door uw ziekenfonds!

Indien je verwezen werd door je huisarts, krijg je meer terugbetaald door uw ziekenfonds voor een consult bij bepaalde specialisten.

Wat te doen?

De huisarts geeft je een verwijsbrief met vermelding van het specialisme.
Je bezorgt je ziekenfonds het getuigschrift voor verstrekte hulp, afgeleverd door de specialist, samen met het verwijsticket van uw huisarts: … hiermee krijg je meer terugbetaald voor een consult bij bepaalde specialisten.

Voorwaarden

Je hebt een globaal medisch dossier (GMD)
Niet elke verwijzingen naar een specialist geeft recht op verhoogde terugbetaling; Uw huisarts geeft u uitleg tijdens zijn raadpleging hieromtrent.
Indien u voor terugbetaling valt onder de derdebetalersregeling (zie hierboven) voor uw consultaties en huisbezoeken, vraag dan aan de specialist om deze derdebetalersregeling niet toe te passen.
Betaal zelf uw consultatie, gezien u met toepassing van deze derdebetalersregeling geen recht hebt op de hogere terugbetaling.